พันธกิจ

ความต้องการของศรีลังกา:

ฟังดร.อาจิธ เฟอร์นานโด อาจารย์สอนพระคัมภีร์แบ่งปันถึงความท้าทายและโอกาสที่ศรีลังกากำลังเผชิญอยู่


สนับสนุนโครงการหนังสือ:

มาดูว่าโครงการนี้ได้ช่วยให้หนังสือมานาประจำวันไปถึงคนในพื้นที่ห่างไกลในประเทศศรีลังกาอย่างไร

คำพยาน

พระคำของพระเจ้าได้ช่วบปลอบประโลมและให้กำลังใจกับคนของพระองค์ ลองมาฟังเรื่องราวของพวกเขา

Wasantha

Prathap

มีส่วนร่วม

พระเจ้ากำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในประเทศศรีลังกา คุณตื่นเต้นเหมือนกับเราหรือไม่สำหรับโอกาสที่พระองค์ประทานให้เราได้สัมผัสชีวิตผู้คนมากมายด้วยพระวจนะคำของพระองค์? ร่วมกับเราในโครงการเปิดประตูสู่ศรีลังกา เพื่อนำพระคัมภีร์ซึ่งเปี่ยมด้วยสติปัญญาและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปยังคนของพระองค์ในประเทศนี้ อธิษฐานร่วมกับเราในการที่ประตูแห่งโอกาสและประตูใจจะเปิดออกต่อความรักของพระเยซูคริสต์ ศรีลังกาต้องการคำอธิษฐานและการสนับสนุนจากคุณ

× อธิษฐานร่วมกับเราที่:
  • พระกิตติคุณจะไปถึงยังทุกภาคส่วนของประเทศ และคนมากมายจะได้พบการเยียวยาและสันติสุขในพระเจ้า
  • ที่ผู้เชื่อจะเข้มแข็งในความเชื่อ และกล้าหาญที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์กับคนรอบข้างที่
  • พระเจ้าจะยังคงเปิดประตูให้เรามีส่วนร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น เพื่อแจกจ่ายข้อมูลและบทเรียนเกี่ยวกับพระคัมภีร์

"โครงการถวายหนังสือ 1 เล่ม":

  • ที่จะมีคนมาเข้าร่วมโครงการมากขึ้นในการกระจายพระคำพระเจ้าไปถึงคนที่ไม่มีเงินซื้อ

 คนที่สัญญาจะอธิษฐานเผื่อ

ขอบคุณสำหรับคำหนุนใจจากคุณ

Close

ถึงพี่น้องที่รักในพระคริสต์
สรรเสริญพระเจ้าสำหรับพันธกิจของคุณ และความรักที่จะแบ่งปันพระกิตติคุณ และส่งความรักไปยังครอบครัวศรีลังกาของเรา อย่าท้อถอยเพราะการทุ่มเทของคุณไม่ได้ไร้ผล โปรดรู้เถิดว่าในความอ่อนแอของเรา พระเจ้าทรงสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์โดยการให้เรามีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยพระคุณของพระองค์เท่านั้นทำให้เราสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ เราอยู่ในความร่วมมือกับพระคริสต์!
ขอเราจะร่วมกันอธิษฐาน และรู้ว่าพระเจ้าสามารถทำอะไรได้เกินกว่าที่เราขอหรือจินตนาการตามอำนาจของพระองค์ที่ทำงานอยู่ภายในตัวเรา
ขอพระเจ้าอวยพรท่าน!
ผู้อ่านจากมาเลเซีย

ฉันคิดว่าสื่อเพื่อการประกาศล่าสุดของคุณ "Where's My Dream Job?" เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์และเขียนอย่างเป็นระบบและมีตรรกะเพื่อชี้ผู้อ่านไปยังพระเจ้า และฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับโครงการ “เปิดประตูสู่ศรีลังกา" ดูเหมือนว่าพระเจ้าทรงสร้างภาระใจในคนจำนวนมากเพื่อพันธกิจในศรีลังกา นี่เป็นเวลาของศรีลังกาจริงๆ สรรเสริญพระเจ้า!
ผู้อ่านจากสิงคโปร์

ฉันรักพระคำของพระเจ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันเปิดใจของฉันต้อนรับพระเยซูเพราะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำเพื่อฉันเมื่อตอนที่ฉันอายุ 20 ปี การที่พระวจนะของพระองค์ได้เข้ามาถึงที่บ้านเกิดของฉันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาฉันพบว่าตัวเองคิดถึงเกี่ยวกับประเทศศรีลังกาและจิตวิญญาณของผู้คนที่นั่น
จากนั้นพระเจ้าทรงแนะนำให้ฉันรู้จักกับผู้อพยพชาวศรีลังกาบางส่วนที่โบสถ์ของฉัน และนี่คือจดหมายฉบับที่สองที่ฉันได้รับจากพันธกิจมานาประจำวัน เกี่ยวกับโครงการ “เปิดประตูสู่ศรีลังกา”
ฉันต้องการจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าฉันจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร ขอบคุณพระเจ้าสำหรับโครงการนี้และหวังจริงๆ ว่าจะได้ข่าวจากคุณอีก
รักในพระคริสต์
ผู้อ่านจากประเทศออสเตรเลีย